Lagere school Erondegem
Gewonnen wedstrijdontwerp 'De Schatkist'

Volgend project

Weerhouden wedstrijdontwerp voor lagere school 'De Schatkist' in Erondegem. 

De gemeenteschool 'De Schatkist' in Erondegem kende de laatste jaren een mooie toename van het aantal leerlingen. De gebouwden daterende uit 1933 voldeden niet langer aan de huidige standaarden van onderwijs wat maakte dat het gemeentebestuur een wedstrijd uitschreef. 

De bestaande school wordt volledig afgebroken en in de plaats wordt er voorzien in een bijna energieneutrale nieuwbouw met veel aandacht voor groen en open ruimte. De ingang van de school blijft in de Kouterstraat en geeft toegang tot de speelplaats. De speelplaats is gescheiden door een groene speelheuvel zodanig dat instappertjes en kleuters gescheiden kunnen spelen van de kinderen van de lagere school. Toch is het mogelijk om met één leerkracht de beide ruimtes makkelijk in de gaten te houden. 

De inrichting van het nieuwe gebouw verschilt grondig van het vorige; op de gelijkvloerse verdieping komen een refter, een turnzaal en een sanitaire ruimte, die afzonderlijk van de andere gebouwen kunnen gebruikt worden. daarnaast komen drie klassen voor de kleuters en instappertjes. Op de eerste en tweede verdieping is er ruimte voor klassen van het lager, de directie, een leraarskamer, een EHBO-lokaal en lokalen voor de levensbeschouwelijke vakken. Op het kruispunt van de Kouterstraat en de Zandstraat wordt een hoekje niet bebouwd. Het voornaamste doel daarvan is om de verkeersveiligheid te verhogen. De ijzeren toegangspoort wordt vervangen door een automatische poort met toegangscontrole wat de veiligheid nog zal verhogen.

In gebruik! 

Locatie ERONDEGEM
Opdrachtgever GEMEENTEBESTUUR ERPE-MERE
Looptijd 2017-2019
Oppervlakte 1300 M²
Functie LAGERE SCHOOL
Sluiten

Architectuur moet voor PRISMA architecten in de eerste plaats functioneel en tijdloos zijn. Dit hangt nauw samen met onze visie op duurzaamheid. Voor elk nieuw project gaan we op zoek naar een eigen en unieke oplossing met een persoonlijke invulling. Deze zoektocht naar het originele gebeurt nooit zonder oog voor realiteit. No-nonsense projecten, daar gaan we voor.


Bouwen wordt steeds complexer en duurder. We moeten oog hebben voor veranderende gezinssamenstellingen. Er komen meer regels en we krijgen minder plaats voor meer volk. Bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen we dan ook meer dan zomaar een antwoord te bieden op een vraag.


Hoe gaan we te werk? Onze geheel uitgewerkte dossiers beginnen met de ontwikkeling van een concept waar we de voorontwerpen telkens aan spiegelen. Na het verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige vergunningen werken we de plannen technisch verder uit. We zien toe op de opmaak van de meetstaten en lastenboeken. Dan wordt het tijd om de opdrachtgevers bij te staan tijdens de aanbestedingen voor het zoeken naar de juiste aannemer. Ook tijdens de werffase zorgen wij dat alles correct en volgens plan, termijn en budget wordt uitgevoerd. Om dit te kunnen verwezenlijken, overleggen we constant met opdrachtgevers, lokale overheden, studiebureaus en aannemers. Een goede verstandhouding en respect voor alle partners en overlegorganen dragen ertoe bij dat er als een team kan gewerkt worden. Zo kunnen wij onze projecten binnen termijn én budget afleveren wat dan ook leidt tot tevreden klanten.


Engagement naar de opdrachtgever en de ambitie om kwalitatieve constructies af te leveren zijn topprioriteiten voor PRISMA architecten.