Dok Noord
161 wooneenheden

Volgend project

Aan de noordrand van Gent werd op de oude ACEC site in opdracht van 'Unirest NV Belgium' een project met 3 wooncomplexen en parkgebied gerealiseerd.
Het ‘masterplan’ en de voornaamste residentiële ontwikkeling van de appartementencomplexen met ondergrondse garage, en de uitwerking van de aanliggende parken gebeurden door ‘Atelier 4 Architecten’ uit Gent.
Wij hebben dit project in 2010 overgenomen en verder uitgewerkt voor uitvoering en de werken opgevolgd tot en met de oplevering.
In 2014 werd met uitzondering van de historisch waardevolle voorgevel aan de Sassevaartstraat alle bebouwing afgebroken om plaats te maken voor appartementen rond een nieuw parkgebied.

In 2016 werd een eerste fase, ‘Locomotiefgebouw’ met 57 woonunits, een kantoorruimte en 2 ondergrondse parkeerniveaus opgeleverd. Het gebouw met 6 bouwlagen verwijst in vorm en materialen naar het originele gebouw met sheddaken en sluit aan op de oude poortgevel met ACEC inscriptie die nu als toegang fungeert voor de ondergrondse parkeergarage.

In 2017 werd een tweede fase, ‘Seinpost’ met 80 woonunits opgeleverd. Dit gebouwencomplex bestaat uit 3 woonvolumes rond een patio en paalt aan de ‘Direkteurswoning’, een design meubelzaak gevestigd in een prachtig gerenoveerde opslagloods van de voormalige ACEC-fabriek.  ‘Seinpost’ bestaat uit twee torens van 8 bouwlagen en een lager gebouw met 4 bouwlagen en is ondergronds via de parkeergarage verbonden met het ‘Locomotiefgebouw’.

In de zomer van 2017 werd tenslotte de laatste fase, gebouw ‘Terminus’ met 24 woonunits opgeleverd. Het gebouw telt 5 bouwlagen en heeft een mix van kleinere en grotere appartementen met ruime terrassen uitkijkend op de nieuwe parkgebieden. In materiaalgebruik steekt dit gebouw wat af van de overige gebouwen op de site. Een residentiële uitstraling is het gevolg.

Locatie Gent - Dok Noord
Opdrachtgever DCB
Looptijd 2010-2017
Oppervlakte 2600 m²
Functie Wonen
Sluiten

Architectuur moet voor PRISMA architecten in de eerste plaats functioneel en tijdloos zijn. Dit hangt nauw samen met onze visie op duurzaamheid. Voor elk nieuw project gaan we op zoek naar een eigen en unieke oplossing met een persoonlijke invulling. Deze zoektocht naar het originele gebeurt nooit zonder oog voor realiteit. No-nonsense projecten, daar gaan we voor.


Bouwen wordt steeds complexer en duurder. We moeten oog hebben voor veranderende gezinssamenstellingen. Er komen meer regels en we krijgen minder plaats voor meer volk. Bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen we dan ook meer dan zomaar een antwoord te bieden op een vraag.


Hoe gaan we te werk? Onze geheel uitgewerkte dossiers beginnen met de ontwikkeling van een concept waar we de voorontwerpen telkens aan spiegelen. Na het verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige vergunningen werken we de plannen technisch verder uit. We zien toe op de opmaak van de meetstaten en lastenboeken. Dan wordt het tijd om de opdrachtgevers bij te staan tijdens de aanbestedingen voor het zoeken naar de juiste aannemer. Ook tijdens de werffase zorgen wij dat alles correct en volgens plan, termijn en budget wordt uitgevoerd. Om dit te kunnen verwezenlijken, overleggen we constant met opdrachtgevers, lokale overheden, studiebureaus en aannemers. Een goede verstandhouding en respect voor alle partners en overlegorganen dragen ertoe bij dat er als een team kan gewerkt worden. Zo kunnen wij onze projecten binnen termijn én budget afleveren wat dan ook leidt tot tevreden klanten.


Engagement naar de opdrachtgever en de ambitie om kwalitatieve constructies af te leveren zijn topprioriteiten voor PRISMA architecten.