Sociale woningen Georges Eeckhout
72 sociale woonentiteiten met vervangingsbouw

Volgend project

Gewonnen wedstrijdontwerp van sociale woningmaatschappij 'De Nieuwe Haard Ronse'. Op een terrein in Ronse staat momenteel een verouderde en 'grijze' meergezinswoning. In eerste instantie komt er een balkvormig gebouw achteraan het terrein, met een half ondergrondse garage en een torengebouw met 5 bouwlagen. Deze inplanting zorgt voor een open terrein met veel ruimte en mogelijkheden tot spelen, zitten, groenzones,... Het torengebouw is zodanig georiënteerd om een maximum aan licht te hebben met zo min mogelijk hinder naar de buurt toe. Hierin komen ook gemeenschappelijke voorzieningen voor zowel de bewoners van het project als bewoners uit de buurt. In een latere fase wordt de bestaande meergezinswoning afgebroken en worden hier grondgebonden eengezinswoningen opgericht. 

Locatie Ronse
Opdrachtgever De Nieuwe Haard Ronse
Looptijd 2017-
Oppervlakte 9.700 m²
Functie Sociale woningen
Sluiten

Architectuur moet voor PRISMA architecten in de eerste plaats functioneel en tijdloos zijn. Dit hangt nauw samen met onze visie op duurzaamheid. Voor elk nieuw project gaan we op zoek naar een eigen en unieke oplossing met een persoonlijke invulling. Deze zoektocht naar het originele gebeurt nooit zonder oog voor realiteit. No-nonsense projecten, daar gaan we voor.


Bouwen wordt steeds complexer en duurder. We moeten oog hebben voor veranderende gezinssamenstellingen. Er komen meer regels en we krijgen minder plaats voor meer volk. Bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen we dan ook meer dan zomaar een antwoord te bieden op een vraag.


Hoe gaan we te werk? Onze geheel uitgewerkte dossiers beginnen met de ontwikkeling van een concept waar we de voorontwerpen telkens aan spiegelen. Na het verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige vergunningen werken we de plannen technisch verder uit. We zien toe op de opmaak van de meetstaten en lastenboeken. Dan wordt het tijd om de opdrachtgevers bij te staan tijdens de aanbestedingen voor het zoeken naar de juiste aannemer. Ook tijdens de werffase zorgen wij dat alles correct en volgens plan, termijn en budget wordt uitgevoerd. Om dit te kunnen verwezenlijken, overleggen we constant met opdrachtgevers, lokale overheden, studiebureaus en aannemers. Een goede verstandhouding en respect voor alle partners en overlegorganen dragen ertoe bij dat er als een team kan gewerkt worden. Zo kunnen wij onze projecten binnen termijn én budget afleveren wat dan ook leidt tot tevreden klanten.


Engagement naar de opdrachtgever en de ambitie om kwalitatieve constructies af te leveren zijn topprioriteiten voor PRISMA architecten.