Sociale woningen Ten Rozen
Renovatie van bestaande sociale woningblokken

Volgend project

Op het einde van de Ronzedreef liggen de blokken van Ten Rozen. Architect Tony De Winter was bezig met de renovatie van blok één en twee toen hij zwaar ziek werd en om hulp vroeg. In samenwerking met Architect Pascal François hebben we het dossier overgenomen toen de eerste twee blokken al gerenoveerd waren.

 

De gebouwen waren totaal opgeleefd en Tony had zich vooral gefocust op de binnenkant. Aan het uitzicht van het gebouw werd echter niets gedaan. Door een aantal eenvoudige ingrepen wensten we de blokken mooier en aangenamer te maken voor de gebruikers en de buurt. We hebben geopteerd om de gebouwen in te pakken met een zwarte en isolerende schil om zo ook ineens betonrot aan te pakken. Meteen een duurzame én esthetische oplossing! 

Om de woonbeleving van de bewoners te verbeteren werden de keuken en living opengemaakt. Zo vormen ze een luchtiger geheel. De overdekte terrassen kregen een felle kleur die ook terugkomt in de rest van het gebouw. Het kleurenspel geeft het zwarte gebouw de nodige pit en maakt elke wooneenheid bovendien uniek.

 

Dewaco investeerde in de renovatie van de blokken en de stad Aalst pakte de buitenomgeving aan. We hebben samen met de stad gebrainstormd over de invulling van het openbaar domein en input mogen geven over kleuren en materialen. Parkeren werd naar de rand geschoven en zo ontstond plaats voor groen en speelruimte. Van Dewaco kregen we enorm veel vertrouwen. Geen 'carte blanche' maar 'carte noire'. 

 

Locatie Aalst
Opdrachtgever DEWACO
Looptijd 2011-2015
Oppervlakte 8.900 m2
Functie Sociale woningen
Sluiten

Architectuur moet voor PRISMA architecten in de eerste plaats functioneel en tijdloos zijn. Dit hangt nauw samen met onze visie op duurzaamheid. Voor elk nieuw project gaan we op zoek naar een eigen en unieke oplossing met een persoonlijke invulling. Deze zoektocht naar het originele gebeurt nooit zonder oog voor realiteit. No-nonsense projecten, daar gaan we voor.


Bouwen wordt steeds complexer en duurder. We moeten oog hebben voor veranderende gezinssamenstellingen. Er komen meer regels en we krijgen minder plaats voor meer volk. Bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen we dan ook meer dan zomaar een antwoord te bieden op een vraag.


Hoe gaan we te werk? Onze geheel uitgewerkte dossiers beginnen met de ontwikkeling van een concept waar we de voorontwerpen telkens aan spiegelen. Na het verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige vergunningen werken we de plannen technisch verder uit. We zien toe op de opmaak van de meetstaten en lastenboeken. Dan wordt het tijd om de opdrachtgevers bij te staan tijdens de aanbestedingen voor het zoeken naar de juiste aannemer. Ook tijdens de werffase zorgen wij dat alles correct en volgens plan, termijn en budget wordt uitgevoerd. Om dit te kunnen verwezenlijken, overleggen we constant met opdrachtgevers, lokale overheden, studiebureaus en aannemers. Een goede verstandhouding en respect voor alle partners en overlegorganen dragen ertoe bij dat er als een team kan gewerkt worden. Zo kunnen wij onze projecten binnen termijn én budget afleveren wat dan ook leidt tot tevreden klanten.


Engagement naar de opdrachtgever en de ambitie om kwalitatieve constructies af te leveren zijn topprioriteiten voor PRISMA architecten.